Rekisteriseloste

1. Rekisterin ylläpitäjä

Roplin Oy Ab
info@roplin.fi
(jäljempänä Roplin)

2. Rekisteriasioiden yhteystieto

Roplin Oy Ab:n asiakaspalvelu, info@roplin.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen ja/tai sopimuksen täytääntöönpaneminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

Emme suorita rekisteröityjen henkilöiden autommaattisia profilointia esimerkiksi markkinointitarkoituksessa.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Yritysten tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista yritysrekistereistä.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja? Siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Roplin on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaan yhteystiedot verkkotunnuksien rekisteröinnin yhteydessä kansainvälistä WHOIS-rekisteriä varten. Tämän velvoitteen on asettanut Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”), eli järjestö, joka vastaa verkkotunnuksien valvonnasta sekä osittaisesta hallinnoinnista (lisätietoja: www.icann.org).

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja 3 kuukautta sopimuksen irtisanomisesta sekä kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laskutietoja 6 vuotta laskun kirjaamisajankohdan myötä. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

Asiakkaidemme palvelimet sijaitsevat UpCloudin virtuaalipalvelimilla, joiden tietoturvapäivityksistä vastaa Roplin. Kaikki käyttämämme UpCloudin palvelimet sijaitsevat Suomessa (lisätietoja: www.upcloud.com). Palvelimet on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Ainoastaan palvelinten ylläpitotehtäviin valtuutetuilla henkilöillä on pääsy palvelimille.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10. Kehen voit olla yhteydessä?

Tätä rekisteriselostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Rekisteriselostetta koskevat muutokset

Roplin varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä. Muutokista ilmoitetaan rekisteröidyille sähköpostitse.